Infoavond: Autisme en psychische kwetsbaarheid

(Jong)volwassenen met autisme (ASS) krijgen vaker te maken met een psychische kwetsbaarheid zoals bijvoorbeeld een depressie, psychosegevoeligheid, angsten,… Een complexe dubbeldiagnose met een heuse uitdaging waar de betrokkene én diens omgeving dagelijks voor staan.