Vacatures

Werken binnen netwerk Kwadraat

Hier kan je de vacatures vinden van onze partners binnen het netwerk of voor projecten georganiseerd vanuit netwerk Kwadraat.

Vacature

Medewerker PZT-aanspreekpunt GGZ (regio Midden) - vervangingscontract

PZT- aanspreekpunt GGZ zoekt een medewerker om hun team (tijdelijk) te vervoegen. Ze streven ernaar dat elke persoon met een psychische kwetsbaarheid de meest passende zorg krijgt. Ze realiseren dit via:

  • Vraagverheldering en toeleiding naar gepaste zorg
  • Netwerkinstallatie en coördinatie
  • (Team)ondersteuning van eerstelijnprofessionals en mantelzorgers via info, advies en coaching
  • Ondersteuning en samenwerking met ELP'ers in ons werkingsgebied
  • Vormingsactiviteiten

Extra informatie over de functie is te vinden in de vacature in bijlage.

Vacature

Directeur CGG Largo

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Largo vzw is op zoek naar een inspirerende en sociaal ondernemende directeur om samen met het team de maatschappelijke uitdagingen en de nieuwe ontwikkelingen in de sector aan te gaan. CGG Largo biedt preventie, diagnose, begeleiding, behandeling en nazorg voor kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale en psychiatrische problemen. Dit vanuit de vestigingen in Roeselare, Ieper, Diksmuide en Veurne.

Meer informatie over de functie is te vinden in de vacature in bijlage!
 

Vacature

Ervaringswerker HerstelAcademie Midden-West-Vlaanderen

De HerstelAcademie biedt kortdurende cursussen aan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. De cursussen worden gemaakt en gegeven vanuit co-creatie m.a.w. door een duo: hulpverlener en een ervaringsdeskundige, binnen een evenwaardige relatie.

Heb je interesse en veel goesting om de HerstelAcademie mee op de kaart te zetten en dit vanuit je eigen ervaring ( geestelijke gezondheidszorg, armoede en sociale uitsluiting)?

Meer informatie over de vacature ervaringswerker is te vinden in bijlage!

Vacature

Middenkader zorg

Heb je een hart voor de geestelijke gezondheidszorg en wil je graag je steentje bijdragen aan de visie binnen het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart en PVT het Tempelhof, dan is de functie 'Middenkader zorg' zeker iets voor jou!

Beide organisaties behoren tot de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' en zijn betekenisvolle partners in het netwerk Kwadraat. Ze bieden personen met een psychische kwetsbaarheid een gepersonaliseerde en deskundige behandeling en begeleiding. Dit doen ze op volgende manier: geëngageerd, samenwerkend, waarderend en vakbekwaam.

Meer informatie over de functie is te vinden in de vacature in bijlage!

Vacature

Liaisonfunctie MTA-HIC-Spoed

De liaisonfunctie beoogt het garanderen van zorgcontinuïteit en het vlot schakelen tussen verschillende partners in het crisisaanbod, m.n. Mobiel Team Acute zorg (MTA), High Intensive Care (HIC-unit) binnen Psychiatrisch ziekenhuis en Spoedopname binnen Algemeen ziekenhuis. Als liaison ben je een bruggenbouwer tussen deze actoren en een ondersteuningsfiguur voor cliënt en netwerk. De Mobiele teams zijn op zoek naar een medewerker om vanuit MTA Oost (standplaats Roeselare) de liaisonfunctie op te nemen met Sint-Jozefkliniek Izegem.

Meer informatie over de functie kan je vinden in de vacature in bijlage!

Vacature

Woonbegeleider - vzw Beschut Wonen DE OVERWEG

vzw Beschut Wonen DE OVERWEG zoekt een woonbegeledier om hun multidisciplinair samengesteld team te vervoegen. Als woonbegeleider sta je in voor de integrale begeleiding van de je toegewezen bewoners. Dit betekent dat je de bewoner op een krachtengerichte manier ondersteunt op meerdere levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, …). Contact met het netwerk van de bewoner is hierbij onmisbaar. Daarnaast neem je actief deel aan het sociaal-recreatieve pakket dat wordt aangeboden aan de bewonersgroep.

Extra informatie over de functie is te vinden in de vacature in bijlage.

 

 

Vacature

Medewerker Drugs Expertise Team - De Sleutel

De Sleutel is op zoek naar een medewerker voor het Drugs Expertise Team (Veurne). In Vlaanderen is De Sleutel toonaangevend in de zorg voor mensen met problemen door het gebruik van illegale drugs. Ze hebben een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid.

Meer informatie over de functie is te vinden in de vacature in bijlage!