Aanbod

Wat is Surplus²?

Surplus² is een platform met een overzicht van deskundig activiteitenaanbod in de regio, georganiseerd voor (en door) mensen met psychische kwetsbaarheid, hun naasten en zorgverleners. Het aanbod bestaat uit lezingen, vorming, therapiegroepen en de HerstelAcademie.

Surplus² speelt in op actuele noden en gaat ook partnerschappen aan om zo tot een toegankelijk en opmerkelijk aanbod te komen.

 

element image left
Vier pijlers

Lezingen

We organiseren laagdrempelige informatieve bijeenkomsten voor het ruimere publiek rond geestelijke gezondheid.

Vier pijlers

Vorming

Via het opzetten van vormingen en opleidingen werkt Surplus² aan deskundigheidsbevordering van hulpverleners uit de regio. De inhoud van de vormingen en opleidingen wordt vormgegeven door gesignaleerde noden. 

element image left
element image left
Vier pijlers

Therapiegroepen

Onder leiding van een therapeut wordt een kleine groep mensen samengebracht om rond een bepaald thema stil te staan. Thema’s zijn bijvoorbeeld piekeren, emotieregulatie, sociale vaardigheden, somberheid, slaapproblemen, angst, … Deze therapiegroepen kunnen een aanvulling zijn op een lopende begeleiding of het vervolg erop. 

Vier pijlers

HerstelAcademie

De HerstelAcademie organiseert cursussen en activiteiten rond herstel voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen. De creatie van die cursussen en activiteiten gebeurt in een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionelen.

element image left