Artikel

Psychologische zorg in de eerste lijn

Binnen Kwadraat rollen we momenteel stapsgewijs de nieuwe conventie ‘Psychologische zorg in de eerste lijn’ uit.

Algemene info

Op 2 december 2020 werd, tussen de Federale regering en de Gemeenschappen en Gewesten, een protocolakkoord afgesloten inzake de versterking van het aanbod psychologische zorg. De volgende elementen komen hier aan bod:

  • Het  streven naar  toegankelijke, ambulante, meer gemeenschapsgerichte zorg.
  • Het richten van zorg naar de persoon met een zorgnood, in samenwerking met en aanvullend op het bestaande aanbod in lijn met de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

Een nieuwe conventie (26-07-2021), goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het RIZIV definieert twee zorgfuncties: de functie van eerstelijnspsychologische zorg en de functie van gespecialiseerde psychologische zorg in de eerste lijn.

  1. Eerstelijnspsychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.
  2. Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Per 12 maanden komt de cliënt in aanmerking voor een reeks sessies bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog aangesloten bij een netwerk Geestelijke Gezondheid. Dit aanbod wordt voorzien voor alle leeftijden.

Eerstelijnspsychologische Zorg Kwadraat
Kwadraat voorziet een aanbod naar (jong)volwassenen en ouderen. De sessies kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden.

Voorwaarden:

  • Het gaat om lichte of matige problemen, uiteraard helpen we jou verder als je graag verder wilt na de gesprekken.
  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
  • Om de vergoede psychologische sessies te volgen, heeft u geen voorschrift nodig.

Kostprijs:

  • Het eerste gesprek is altijd gratis.
  • Volgende individuele sessies: €11 of €4 indien cliënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming
  • Groepssessie €2.5

Afspraak maken of inschrijven:

Ben je op zoek naar het aanbod in West-Vlaanderen voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen? Surf dan naar www.elpen.be
Indien er onduidelijkheden, klachten, vragen of  interesse in samenwerking neem contact op met Hanna De Baecke (Lokale coördinator): hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be
Bent u op zoek naar meer informatie: surf en verken gerust de website www.elpkwadraat.be of raadpleeg de website van het RIZIV en de veelgestelde vragen (FAQ)